לא ניתן לקבל החלטות עסקיות טובות ללא שימוש במקורות אנושיים (יומינט)